Activitats complementàries

Tallers complementaris a les activitats realitzades pels educadors del centre mitjançant la guia didàctica i la finalitat de la qual és:

  • Fomentar l’autoestima.
  • Afavorir la llibertat d’expressió.
  • Ensenyar a interrelacionar des del respecte.
  • Assenyalar pautes per a la resolució de conflictes.
  • Afavorir l’empatia i la cooperació.

Conta contes teatralitzats en els propis col·legis amb la finalitat de:

  • Despertar el plaer per la lectura.
  • Desenvolupar valors estètics i dramàtics.
  • Familiaritzar-se amb la trama i l’estructura narrativa.
  • Afavorir l’escolta i la concentració.
  • Ensenyar a expressar-se oral i corporalment.